COMBO
299.000₫
COMBO A

Phần gồm 8 miếng Gà Giòn Cajun tươi ngon, 1 món ăn kèm lớn, 4 bánh nướng mật ong và 4 nước (free refill). Phần gà rán tuỳ chọn với vị cay, không cay hoặc cay vừa.

COMBO
299.000₫
COMBO B

Phần gồm 4 phần Gà Giòn Cajun tươi ngon, 8 miếng gà không xương, 1 phần món ăn kèm lớn, 4 bánh nướng mật ong và 4 nước vừa (free refill). Phần gà rán tuỳ chọn với vị cay, cay vừa hoặc không cay.

Top