COMBO
39.000 đ
CƠM SỐT GRAVY (GÀ KHÔNG XƯƠNG)

02 miếng gà không xương + 01 cơm sốt gravy + 01 soup Áp dụng từ 10h-14h, thứ 2- thứ 6 hàng tuần. Thời gian: đến hết ngày 22/09/2017.

COMBO
39.000đ
BURGER GÀ CAJUN/ CREOLE

01 burger gà Cajun/ Creole Áp dụng từ 10h-14h, thứ 2- thứ 6 hàng tuần. Thời gian: đến hết ngày 22/09/2017

COMBO
39.000 đ
CƠM GÀ SỐT GRAVY

01 miếng gà giòn + 01 cơm sốt gravy + 01 canh soup. (Thêm 6.000đ đổi sang Gà Giòn Sốt Âu). Áp dụng từ 10h-14h, thứ 2- thứ 6 hàng tuần. Thời gian: đến hết ngày 22/09/2017

COMBO
39.000 đ
CƠM CÁ PHI LÊ

Cơm trắng + 01 miếng phi lê cá rán + 01 soup. Áp dụng từ 10h-14h, thứ 2- thứ 6 hàng tuần. Thời gian: hết 22/09/2017.

À LA CARTE
10.000đ
ADD ON

Mua kèm 1 nước theo phần ăn

COMBO
45.000 đ
Cơm Gà Giòn Sốt Âu

01 miếng Gà Giòn Sốt Âu + 01 cơm sốt gravy + 01 canh soup. Áp dụng từ 10h-14h, thứ 2- thứ 6 hàng tuần. Thời gian: đến hết ngày 22/09/2017

Top