• Áp dụng cho hóa đơn từ 100.000Đ
  • Minimum Order: 100.000Đ
  • Thời gian giao hàng: 10h - 22h (Thứ hai đến chủ nhật)
  • Delivery Time: 10AM - 10PM (Monday to Sunday)
  • Không áp dụng giao hàng cho kem
  • No applicable for Ice Cream
  • Nước uống: Chỉ áp dụng chai nhựa
  • Drink: Applied for Bottle
Top