Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

1 Gà Sốt Chanh Sả

1 Gà Sốt Chanh Sả
Phần ăn chính
1 Gà Sốt Chanh Sả
Tổng thanh toán:
38.000 ₫
Chia sẻ:
OR
Mô tả

Chi tiết

1 Gà Sốt Chanh Sả