Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Bắp cải trộn

Bắp cải trộn giòn, cùng lớp sốt đậm đà là sự kết hợp hoàn hỏa cho món gà rán.
Phần ăn chính

* Phải nhập thông tin

19.000 ₫
Số lượng
Tổng thanh toán:
19.000 ₫
Chia sẻ: