Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Burger Cá Rán Cajun

Từng miếng cá mềm trắng nõn được ướp cùng hỗn hợp gia vị Cajun, tẩm bột thủ công và rán giòn thật tươi ngon.
Phần ăn chính
Burger Cá Rán Cajun
Tổng thanh toán:
45.000 ₫
Chia sẻ:
OR