Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Bơ-gơ Gà Cajun/Creole

1 Bơ-gơ gà Cajun (cay) hoặc Creole (không cay)
Chia sẻ:
Phần ăn chính
BƠ-GƠ GÀ
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

Số lượng

Tổng thanh toán:

Số lượng
54.000 ₫
Chia sẻ:
Số lượng

Tổng thanh toán:

Mô tả

Chi tiết

1 Bơ-gơ gà Cajun (cay) hoặc Creole (không cay)