Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Burger Gà Cajun/Creole

1 Burger gà Cajun (cay) hoặc Creole (không cay)
Phần ăn chính
BƠ-GƠ GÀ
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

54.000 ₫
54.000 ₫
Chia sẻ:
Mô tả

Chi tiết

GIẢM 40% CÒN 32.400Đ NHẬP MÃ POPEYES40 (1 LẦN/TUẦN)