Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Cơm Cá Cajun

01 Cơm trắng + 01 miếng phi lê cá rán + 01 kem vani
Chia sẻ:
Phần ăn chính
Món ăn chính
Phần cơm
Thức uống (Add on)
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

Số lượng

Tổng thanh toán:

Số lượng

39.000 ₫

Chia sẻ:
Số lượng

Tổng thanh toán:

Mô tả

Chi tiết

01 Cơm trắng + 01 miếng phi lê cá rán + 01 kem vani