Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Cơm C1

Cơm sốt BBQ + 1 miếng gà giòn cay/không cay
Phần ăn chính
Cơm sốt BBQ
Gà giòn cay
Gà giòn không cay
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

39.000 ₫
39.000 ₫
Chia sẻ: