Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Cơm Gà giòn cay/không cay

Cơm sốt Gravy + 1 miếng gà giòn cay/không cay + 1 canh súp
Phần ăn chính
Cơm sốt Gravy
Gà giòn cay
Đổi sang Gà Tắm Nước Mắm (+8,000đ)
Gà giòn không cay
Súp
Nước uống
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

39.000 ₫

39.000 ₫

Chia sẻ:
Mô tả

Chi tiết

Cơm sốt Gravy + 1 miếng gà giòn cay/không cay + 1 canh súp