Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Cơm Gà Giòn + Khoai Tây nghiền + Canh Súp (M4)

1 Cơm Gravy + 1 Gà Giòn + 1 Khoai Tây nghiền (size vừa) + 1 Canh Súp
Phần ăn chính
Cơm sốt Gravy
Gà giòn cay
Gà giòn không cay
Khoai Tây Nghiền
Canh Súp
Đổi sang Gà Sốt Kiểu Pháp (+6.000)
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

49.000 ₫

49.000 ₫

Chia sẻ:
Mô tả

Chi tiết

1 Cơm Gravy + 1 Gà Giòn + 1 Khoai Tây nghiền (size vừa) + 1 Canh Súp