Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Cơm Gà Giòn + Bánh Tart Phô Mai + Canh + Nước ngọt (M6)

Cơm Gà Giòn + Bánh Tart Phô Mai + Canh + Nước ngọt (M6)
Phần ăn chính
Cơm sốt Gravy
Gà giòn cay
Bánh tart phô mai
Súp
Nước uống
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

65.000 ₫

65.000 ₫

Chia sẻ:
Mô tả

Chi tiết

Cơm Gà Giòn + Bánh Tart Phô Mai + Canh + Nước ngọt (M6)