Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo cơm M6B

Cơm sốt Gravy + 1 miếng gà tắm nước mắm + 1 súp + 1 bắp cải trộn ( size vừa) + 1 nước ngọt 390ml
Phần ăn chính
Cơm sốt BBQ
Gà Tắm Nước Mắm
Súp
Bắp cải trộn
Nước uống
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

69.000 ₫
69.000 ₫
Chia sẻ: