Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Cơm phi-lê cá rán

Cơm trắng/ cơm sốt Gravy + 1 miếng phi lê cá rán + 1 canh súp
Phần ăn chính
Cơm
Phi lê cá rán
Súp
Thức uống
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

39.000 ₫

39.000 ₫

Chia sẻ:
Mô tả

Chi tiết

Cơm trắng/ cơm sốt Gravy + 1 miếng phi lê cá rán + 1 canh súp