Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Cơm trắng

Mềm dẻo đặc biệt, lựa chọn hoàn hảo để bạn tận hưởng một bữa ăn Popeyes tuyệt vời.
Phần ăn chính
Cơm trắng
Tổng thanh toán:
10.000 ₫
Chia sẻ:
OR