Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Burger Cá Cajun

1 burger cá + 1 phần khoai tây chiên (vừa) + 1 coca
Phần ăn chính
BƠ-GƠ CÁ CAJUN
Thêm Phô Mai
Phần ăn phụ
Món ăn kèm
Nước uống
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

72.000 ₫

72.000 ₫

Chia sẻ: