Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo gà giòn không cay (2 miếng)

2 miếng gà giòn không cay + 1 khoai tây nghiền (vừa) + 1 Coca
Phần ăn chính
Gà giòn không cay
Gà giòn cay
Đổi sang Gà Tắm Nước Mắm (+8,000)
Đổi sang Gà Sốt Kem Tiêu (+6,000)
Phần ăn phụ
Phần ăn kèm
Thức uống
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

84.000 ₫

84.000 ₫

Chia sẻ: