Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Gà giòn không xương 3 miếng

3 miếng gà giòn không xương + 1 phần bắp cải trộn (vừa) + 1 sốt chấm tự chọn (Blackened ranch/Spicy mayo) + 1 coca
Phần ăn chính
Gà giòn không xương
Phần ăn phụ
Phần ăn kèm
Nước uống
Hũ Sốt
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

69.000 ₫

69.000 ₫

Chia sẻ: