Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Gà Phủ Cà Ri Thái - 2 người

2 miếng Gà Phủ Cà Ri Thái + 2 miếng Gà Giòn Không Xương + 1 Khoai Tây Chiên (vừa) + 1 Bắp Cải Trộn (vừa)
Chia sẻ:
Phần ăn chính
Gà Phủ Cà Ri Thái
Gà giòn không xương
Phần ăn phụ
Phần ăn kèm 1
Phần ăn kèm 2
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

Số lượng

Tổng thanh toán:

Số lượng

99.000 ₫

Chia sẻ:
Số lượng

Tổng thanh toán:

Mô tả

Chi tiết

2 miếng Gà Phủ Cà Ri Thái + 2 miếng Gà Giòn Không Xương + 1 Khoai Tây Chiên (vừa) + 1 Bắp Cải Trộn (vừa)