Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Gà Phủ Cà Ri Thái - 3 người

2 miếng Gà Phủ Cà Ri Thái + 1 burger tôm + 3 miếng gà giòn không xương + 1 khoai tây nghiền (vừa)+ 1 khoai tây chiên (vừa) + 3 Coca
Chia sẻ:
Phần ăn chính
Gà Phủ Cà Ri Thái
Gà giòn không xương
Phần ăn phụ
Phần ăn kèm 1
Phần ăn kèm 2
Thức uống 1
Thức uống 2
Thức uống 3
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

Số lượng

Tổng thanh toán:

Số lượng

159.000 ₫

Chia sẻ:
Số lượng

Tổng thanh toán:

Mô tả

Chi tiết

2 miếng Gà Phủ Cà Ri Thái + 1 Bơ-gơ Tôm + 3 miếng Gà Giòn Không Xương + 1 Khoai Tây Nghiền (vừa)+ 1 Khoai Tây Chiên (vừa) + 3 Coca