Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Gà Tắm Nước Mắm - 2 người

2 miếng Gà Tắm Nước Mắm Tỏi Ớt , 2 miếng Gà Giòn Không Xương, 1 Bơ-gơ Tôm, 2 Nước ngọt
Phần ăn chính
Gà Tắm Nước Mắm Tỏi Ớt
Bơ-gơ
Gà giòn không xương
Phần ăn phụ
Món ăn kèm
Thức uống 1
Thức uống 2
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

157.000 ₫

157.000 ₫

Chia sẻ: