Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Tết - 2 người

2 Gà Sốt Chanh Sả
2 Gà Giòn Không Xương
1 Bơ-gơ Gà Cajun/Creole
1 Khoai Tây Chiên (vừa)
2 Nước ngọt
Tặng 10 bao lì xì (đến 4/2/2019)
Phần ăn chính
Gà Sốt Chanh Sả
Gà Giòn Không Xương
Bơ-gơ Gà
Phần ăn phụ
Khoai Tây Chiên
Thức uống
Thức uống
Bao lì xì
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

159.000 ₫

159.000 ₫

Chia sẻ:
Mô tả

Chi tiết

2 Gà Sốt Chanh Sả 2 Gà Giòn Không Xương 1 Bơ-gơ Gà Cajun/Creole 1 Khoai Tây Chiên (vừa) 2 Nước ngọt Tặng 10 bao lì xì (đến 4/2/2019)