Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo 150k

1 POP Burger + 2 Gà Giòn + 1 PopCorn vị rong biển + 2 coke
Phần ăn chính
Pop Burger
Gà giòn
Popcorn vị rong biển
Gà PopCorn vị rong biển
Phần ăn phụ
Nước uống 1
Nước uống 2
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

150.000 ₫
150.000 ₫
Chia sẻ: