Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo 250K

1 POP Burger + 1 Gà giòn + 1 Gà Tắm Nước Mắm + 1 Mì Ý + 2 Gà Giòn Không Xương + 1 PopCorn vị rong biển + 4 Coke
Phần ăn chính
POP burger
Gà giòn cay
Gà giòn không cay
Gà giòn không xương
Gà Tắm Nước Mắm
Mì Ý
Phần ăn phụ
Popcorn vị rong biển
Thức Uống 1
Thức uống 2
Thức uống 3
Thức uống 4
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

250.000 ₫
250.000 ₫
Chia sẻ: