Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Gà Sốt Kem Tiêu 169k (=1 tem tích điểm)

2 Gà Gà Sốt Kem Tiêu
+ 4 Snack cá/3 Snack Mực
+ 2 Gà Không Xương
+ 2 Coke
+ 1 Bắp cải trộn (L)
Phần ăn chính
Pepper Mayo Chicken
3 Calamari/4 Fish Nugget
Tenders
Cole Slaw (Vừa)
Phần ăn phụ
Drink 1
Drink 2
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

169.000 ₫

169.000 ₫

Chia sẻ:
Mô tả

Chi tiết

Mỗi Combo được tích 1 tem, tích 2 tem nhận ngay 1 voucher Ly gấp gọn.