Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Bầu Cua 199k

3 Gà Tứ Xuyên + 1 Burger Tôm + 1 Khoai Tây Chiên (R) + 2 Nước Ngọt
Phần ăn chính
Gà Tứ Xuyên
Burger
Khoai Tây Chiên
Bộ Bầu Cua Cá Gà
Phần ăn phụ
Nước uống 1
Nước uống 2
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

199.000 ₫

199.000 ₫

Chia sẻ: