Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Cá Gà 239kA

2 Gà Tứ Xuyên + 1 Mì Ý + 3 Gà Giòn Không Xương + 1 Khoai Tây Chiên (R) + 1 Bắp Cải Trộn + 3 Snack cá + 3 Nước Ngọt
Phần ăn chính
Gà Tứ Xuyên
Mì Ý
Gà Giòn Không Xương
Khoai Tây Chiên
Bắp Cải Trộn
Snack cá
Phần ăn phụ
Bộ Bầu Cua Cá Gà
Nước uống 1
Nước uống 2
Thức uống 3
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

239.000 ₫

239.000 ₫

Chia sẻ: