Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Mì Ý 299k

2 Mì ý + 2 miếng gà giòn cay/không cay + 6 miếng gà không xương + 4 coca 390m
Phần ăn chính
Mì Ý
Gà giòn cay
Gà giòn không cay
Gà giòn không xương
Phần ăn phụ
Thức Uống 1
Thức uống 2
Thức uống 3
Thức uống 4
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

295.000 ₫
295.000 ₫
Chia sẻ: