Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Gà Sốt Kem Tiêu tặng Sprite (Chủ Nhật)

2 Gà Sốt Kem Tiêu
1 Khoai Tây Chiên (vừa)
1 Coca 390ml
Tặng 1 Sprite 390ml
Mô tả

Chi tiết

Deal áp dụng vào Chủ nhật hàng tuần