Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

5 miếng gà giòn không xương

5 miếng gà không xương + 1 chén sốt blackened/spicy mayo
Phần ăn chính
Gà giòn không xương
Hũ Sốt
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

75.000 ₫
75.000 ₫
Chia sẻ: