Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Gà Bangkok – 2 người

2 Gà Bangkok
4 Snack Cá
1 Bắp Cải Trộn (vừa)
2 Gà Giòn Không Xương
Phần ăn chính
Bangkok chicken
Fish Nugget
Tenders
Phần ăn phụ
Side item
Add-on
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

129.000 ₫

129.000 ₫

Chia sẻ: