Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Mix Combo

1 Gà Giòn
1 Gà Bangkok
4 Snack cá
1 Bắp Cải trộn (vừa)
2 Gà giòn không Xương
2 Coca 390ml
Phần ăn chính
Gà Bangkok
Gà Giòn
Gà giòn Không Xương
Phần ăn phụ
4 Snack cá
Bắp Cải Trộn
Thức uống 1
Thức uống 2
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

149.000 ₫
149.000 ₫
Chia sẻ: