Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Gà Hồng Kông – 3 người

2 Gà Hồng Kông
3 Gà Giòn Không Xương
3 Snack Cá
1 Khoai Tây Nghiền (vừa)
1 Burger Tôm
3 Coca 390ml
Phần ăn chính
Gà Hồng Kông
Gà Giòn Không Xương
Nuggets Cá
Burger Tôm
Phần ăn phụ
Phần Ăn Phụ
Thức Uống 1
Thức Uống 2
Thức Uống 3
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

189.000 ₫

189.000 ₫

Chia sẻ:
Mô tả

Chi tiết

2 Gà Hồng Kông 3 Gà Giòn Không Xương 3 Snack Cá 1 Khoai Tây Nghiền (vừa) 1 Burger Tôm 3 Coca 390ml