Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Gà Sốt Kem Tiêu - 1 người

2 Gà Sốt Kem Tiêu
1 Khoai Tây Chiên (vừa)
1 Coca 390ml
Phần ăn chính
Pepper Mayo Chicken
Phần ăn phụ
Side item
Drink
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

94.000 ₫

94.000 ₫

Chia sẻ: