Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Giảm 40% Thứ 3 Hàng Tuần (Không cay)

Giảm 40% Thứ 3 Hàng Tuần - Áp dụng cho đặt hàng online
3 miếng gà giòn + 1 nước
Mô tả

Chi tiết

Giảm 40% Thứ 3 Hàng Tuần - Áp dụng cho đặt hàng online 3 miếng gà giòn + 1 nước