Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Gà Sốt Chanh Sả - 1 người

2 Gà Sốt Chanh Sả
1 Món ăn kèm (vừa)
1 Bánh Nướng Mật Ong
1 Coca 390ml
Phần ăn chính
1 Gà Sốt Chanh Sả
Phần ăn phụ
Món ăn kèm
Bánh Nướng Mật Ong
Thức uống
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

92.000 ₫

92.000 ₫

Chia sẻ:
Mô tả

Chi tiết

2 Gà Sốt Chanh Sả 1 Món ăn kèm (vừa) 1 Bánh Nướng Mật Ong 1 Coca 390ml