Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Gà Tắm Nước Mắm

2 miếng Gà Tắm Nước Mắm + 1 Món ăn kèm (vừa) + 1 Nước ngọt
Phần ăn chính
Gà Tắm Nước Mắm
Phần ăn phụ
Món ăn kèm
Thức uống
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

95.000 ₫

95.000 ₫

Chia sẻ: