Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Gà Tứ Xuyên – 2 người

2 Gà Tứ Xuyên
+ 2 Gà giòn Không Xương
+4 Snack Cá/ 3 Snack Mực
+1 Bắp cải trộn
Phần ăn chính
Gà Tứ Xuyên
Fish Nugget/Calamari
Gà giòn Không Xương
Phần ăn phụ
Bắp cải trộn (Vừa)
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

139.000 ₫

139.000 ₫

Chia sẻ: