Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

1 Miếng Gà Tứ Xuyên (giảm còn 21k trong giỏ hàng)

1 Miếng Gà Tứ Xuyên
Phần ăn chính
1 Miếng Gà Tứ Xuyên (giảm còn 21k trong giỏ hàng)
Tổng thanh toán:
42.000 ₫
Chia sẻ:
OR