Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Gà Tứ Xuyên - 1 người

2 Gà Sốt Kem Tiêu
1 Món Ăn Kèm (vừa)
1 Coca 390ml
Phần ăn chính
Gà Tứ Xuyên
Phần ăn phụ
Món ăn kèm
Thức uống
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

94.000 ₫

94.000 ₫

Chia sẻ: