Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Khoai tây chiên

Khoai tây chiên mang 100% hương vị Cajun với hỗn hợp gia vị đặc biệt từ Louisiana
Phần ăn chính

* Phải nhập thông tin

29.000 ₫
Số lượng
Tổng thanh toán:
29.000 ₫
Chia sẻ: