Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Khoai tây nghiền

Khoai tây nghiền mịn như kem được phủ nước sốt Gravy đậm đà.
Phần ăn chính

* Phải nhập thông tin

19.000 ₫
Số lượng
Tổng thanh toán:
19.000 ₫
Chia sẻ: