Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo kid meal 3

1 Gà giòn + Khoai Tây chiên + 1 milo 115ml + 1 Đồ chơi
Phần ăn chính
Gà Giòn
Khoai Tây Chiên
Milo 115ml
Đồ Chơi
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

79.000 ₫
79.000 ₫
Chia sẻ:
Mô tả

Chi tiết

1 Gà giòn + Khoai Tây chiên + 1 milo 115ml + 1 Đồ chơi