Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Mì ý 139k

1 Mì Ý + 1 Gà giòn cay/Không cay + 2 gà giòn không xương + 1 khoai Nghiền (M) + 2 Nước
Phần ăn chính
Mì Ý
Gà giòn cay
Gà Giòn Không Cay
Gà Giòn Không Xương
Khoai Tây Nghiền
Phần ăn phụ
Nước uống 1
Nước uống 2
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

139.000 ₫

139.000 ₫

Chia sẻ: