Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Mua 1 tặng 1 - 3 miếng gà

Mua 3 Gà giòn + Nước tặng 3 Gà Giòn
Mô tả

Chi tiết

Áp dụng Giao hàng tận nơi Thứ 2