Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Gà Sốt Kem Tiêu 299k

4 Gà Gà Sốt Kem Tiêu
+ 8 Gà Không Xương
+ 4 Coke
+ Tặng 1 ly gấp gọn
Phần ăn chính
Gà Sốt Kem Tiêu
Gà giòn không xương
Tặng Ly gấp gọn
Phần ăn phụ
Thức uống 1
Thức uống 2
Thức uống 3
Thức uống 4
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

299.000 ₫
299.000 ₫
Chia sẻ: