Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Cơm Phi-lê Cá Rán + Snack Mực + Soup (M3)

Cơm Gravy + Phi-lê Cá Rán + Snack Mực + Soup
Phần ăn chính
Cơm sốt Gravy
Phi-lê Cá Rán
Soup
Snack Mực
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

49.000 ₫
49.000 ₫
Chia sẻ:
Mô tả

Chi tiết

Cơm Gravy + Phi-lê Cá Rán + Snack Mực + Soup