Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Combo Cơm M5B

Cơm Gà Giòn Không Xương + 2 Snack Cá + Nước ngọt - M5B
Phần ăn chính
Cơm sốt BBQ
Gà Giòn Không Xương
Snack Cá
Thức uống
Số lượng

Tổng thanh toán:

* Phải nhập thông tin

55.000 ₫
55.000 ₫
Chia sẻ: