Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau... Đang xử lý dữ liệu để qua bước sau...

Website không hỗ trợ chạy trên phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt chrome để đặt hàng. Bạn có thể tài về theo liên kết Download Chrome.

Scroll To Top delivery

Sprite 390ml

Uống thả ga khi dùng tại nhà hàng
Phần ăn chính
Sprite 390ml
Tổng thanh toán:
19.000 ₫
Chia sẻ:
OR
Mô tả

Chi tiết

Uống thả ga khi dùng tại nhà hàng